Zadzwoń do nas: + 48 795 540 065
 • Polski
 • English

System CRM (z ang.) Customer Relationship Management to system informatyczny, który automatyzuje i wspomaga zarządzanie relacjami z klientami, począwszy od rozpoznania jego potrzeb i identyfikację, poprzez zawarcie transakcji i na obsłudze posprzedażowej klienta skończywszy.

 

Generalnie rzecz biorąc jest to system wspierający pracę działów:

 • marketingu
 • sprzedaży
 • obsługi klienta
 • klienta.

W ten sposób powstały trzy rodzaje systemu CRM

 • interaktywny, którego zadaniem jest obsłużenie wszystkich możliwych kanałów kontaktu z klientem
 • operacyjny, który ma za zadanie zgromadzić i udostępnić wszystkie możliwe informacje o kliencie, w celu umożliwienia jak najlepszej obsługi, z ukierunkowaniem na marketing, sprzedaż i wsparcie techniczne. Podsumowując odpowiada to kolejnym etapom pracy z klientem, czyli jego pozyskaniu, zrealizowaniu sprzedaży i dbaniu o utrzymanie.
 • Analityczny, który dokonuje wszechstronnej analizy danych o klientach t.j. analiza wartości klientów, lojalności, analiza koszykowa itp.

DLACZEGO WARTO GO WDROŻYĆ

Zacznijmy od modułu analitycznego.

CRM analityczny jest rodzajem CRM zorientowanym na analizę danych zgromadzonych przez inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie (systemy sprzedaży, zakupów, logistyki). Pozwala identyfikować preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się sprzedaży w różnych okresach czasowych, na bieżąco analizować najlepiej sprzedające się towary, najlepszych klientów, pracowników. Umożliwia zatem odpowiednie kształtowanie oferty, badanie dobrych i słabych elementów w celu zwiększenia zysków oraz minimalizacji kosztów.

Stanowi centrum informowania i analiz dla kadry kierowniczej oraz wszystkich uprawnionych do pozyskiwania takich informacji pracowników i umożliwia analizę bieżącej sytuacji firmy w różnych przekrojach oraz podejmowanie decyzji co do dalszych kierunków pracy i rozwoju.

Ponadto wszystkie najważniejsze zestawienia i raporty z całego systemu są zebrane w postaci jednej funkcji, tzw. Centrum Dowodzenia. Znaleźć tam można m.in. zestawienia sprzedaży i zakupów, raporty magazynowe, najważniejsze raporty FK oraz kadrowo-płacowe, a także analizy rotacji, należności i zobowiązania, zestawienia z prognozowania sprzedaży.

Korzyści

 • Dokładne informacje dotyczące sprzedaży, w tym wielkość, obrotów, zysków, marży.
 • Możliwość szybkiego analizowania zmian wynikających z wielkości sprzedaży w różnych okresach.
 • Możliwość dokładnego sprawdzenia, które towary przynoszą największe i najmniejsze obroty.
 • Możliwość sprawdzenia, jacy kontrahenci generują największe i najmniejsze obroty.
 • Możliwość sprawdzenia, jaki udział w obrotach mają poszczególni pracownicy.
 • Śledzenie zainteresowania klientów oraz konkurencji stronami WWW czyli oferowanymi produktami i usługami.
 • Tanie źródło pozyskania nowych klientów odwiedzających strony WWW.
 • Łatwy sposób obsługi pozyskanego klienta dzięki integracji statystyk stron WWW z modułem CRM.

Kolejny moduł to moduł marketingowy, który ma przyspieszyć i usprawnić pracę w działach, które przynoszą bezpośrednie dochody, czyli w działach związanych z oferowaniem i sprzedażą produktów.

CRM marketingowy posiada zalety, dzięki którym firma może zwiększyć efektywność pracy z klientami, zwłaszcza w dziale sprzedaży i logistyki . W ten sposób CRM przyczynić się może do zwiększenia sprzedaży, poprawienia jakości pracy i osiągnięcia zadowolenia klientów z dobrej współpracy.

Korzyści

 • Lepsza organizacja pracy.
 • Możliwość zdefiniowania i kierowania działaniami pracowników zgodnie ze strategią firmy.
 • Podniesienie konkurencyjności firmy.
 • Lepsze wykorzystanie akcji promocyjnych i marketingowych.
 • Zwiększenie lojalności klientów wobec firmy.
 • Analizy wyników akcji marketingowych.
 • Powiązanie z systemem FK – analiza kosztów.
 • Integracja z portalem lojalnościowym.

System CRM często wzbogacane są o kolejne moduły np.: CRM Portfolio, który dostarcza funkcji pozwalających na zaplanowanie sprzedaży,określenie sposobów osiągnięcia zamierzonych celów oraz bieżące śledzenie ich realizacji.; CRM zadaniowy, który dzięki możliwości generowania indywidualnych raportów ułatwia pracę poszczególnym pracownikom, a w konsekwencji firmie; CRM serwisowy – jest to rodzaj CRM zorientowany na obsługę posprzedażową klientów, dzięki czemu proces obsługi klientów nie kończy się z chwilą sprzedaży, a firma ma możliwość dalszej współpracy z nimi i podnoszenia jakości oferowanych usług.

INNE FUNKCJE PROPONOWANE W SYSTEMACH CRM

 • Możliwość tworzenia wielu baz danych oraz pracy na wielu bazach jednocześnie
 • Narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów np. XML,CSV
 • Łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.,
 • Możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetycznie, rosnąco, malejąco),
 • Zarządzanie użytkownikami – nadawanie uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,
 • Zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,
 • Zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,
 • Możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,
 • System mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:
  • Masowa korespondencja poprzez pocztę e-mail;
  • Masowa korespondencja poprzez wiadomości SMS;
 • Narzędzie Pokaż na mapie – pozwalające na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google,
 • Narzędzie Kontrola NIP/REGON – pozwalające na szybkie sprawdzenie informacji na temat numeru NIP lub REGON (poprawność danych, dane firmy zgłoszonej pod danym numerem itp. Moduł wykorzystuje stronę Głównego Urzędu Statystycznego),
 • Narzędzie Edytor / Raporty SQL, umożliwiające wykonywanie zapytań bezpośrednio do bazy danych, zapisywanie gotowych zapytań na liście ulubionych, eksportowanie uzyskanych danych w postaci raportów do różnych formatów itp.,
 • Definiowanie danych firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji itp.,
 • Możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: zmiana skórek, włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn itp.,
 • Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów; możliwość uzupełniania numerów o wiodące zera według zadanego formatu,
 • Pełne logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników,
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
 • Rozbudowane możliwości wydruków, w szczególności:
  • Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
  • Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
  • Możliwość zapisania wydruków w plikach PDF,
  • Możliwość wysłania wydruków poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail,
 • Szerokie możliwości wydruku danych oraz możliwość zapisu i wysyłania w formacie PDF,
 • Możliwość ochrony plików konfiguracyjnych poprzez ich zaszyfrowanie,
 • Możliwość generowania zaszyfrowanych kluczy autoryzacyjnych z danych do połączenia się z bazą zdalną – dostępne w wersjach BIZNES i MAX
 • Różne mechanizmy ułatwień, w tym obsługa syntezatorów mowy,
 • Obsługa skrótów klawiszowych,
 • Możliwość przeniesienia programu na urządzenie inny nośnik np. USB (pendrive),
 • Notatki, Kalendarz, Wiadomości RSS
 • Możliwość wielokrotnego uruchomienia programu, wykorzystanie programu przy pracy terminalowej

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required